r     e     k     l     a     m     a

Prace techniczne do dnia 28.02.2017.
Za utrudnienia przepraszamy.

Jesteś w: strona główna » lista ogłoszeń
r e k l a m a
Biala_kropka
Nieruchomości
Nieruchomości » Nowości

Co warto wiedzieć o umowie najmu

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony,
a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

KROK 1: Strony umowy
Stronami umowy najmu są wynajmujący i najemca.
Wynajmujący to najczęściej właściciel rzeczy (najczęściej lokalu lub samochodu).

KROK 2: Przedmiot najmu
Przedmiotem umowy najmu mogą być rzeczy zarówno ruchome (np. samochód) jak
i nieruchomości (np. lokal, działka, pokój w mieszkaniu, ściana domu, powierzchnia ogrodzenia).

Pamiętaj!!!
Istotne jest aby wynajmowane rzeczy były to rzeczy, których nie można zużyć. Dlatego też przedmiotem najmu nie mogą być np. pieniądze

KROK 3: Forma umowy
Kodeks cywilny nie zastrzega dla ważności umowy o dzieło żadnej konkretnej formy.
Można ją więc zawrzeć w każdy sposób, chociażby ustnie.

Pamiętaj!!! Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie.
Gdy jednak nie zawarto takiej umowy w formie pisemnej wtedy uważa się, że umowa najmu zawarta jest na czas nieokreślony.

KROK 4: Czym jest najem?
Wynajmujący oddaje najemcy rzecz do używania.
Zakres używania zależy od postanowień umowy. Najem pomieszczeń może mieć na celu używanie ich dla celów użytkowych (wynajem pomieszczenia pod prowadzenie magazynu) lub na cele mieszkalne (wynajem pomieszczenia dla celów mieszkaniowych najemcy).
Środki transportu mogą być wynajmowane do przewozu towarów i osób.

Ważne!!! Zakres używania zależy od zapisów umowy i przeznaczenia rzeczy.

KROK 5: Czas umowy
Cechą charakterystyczna umowy najmu jest czasowość.
Czas używania może być określony (dzień, tydzień, miesiąc, rok) jak i nie oznaczony.
Po upływie okresu najmu rzecz oddana do używania powinna być zwrócona wynajmującemu.
W wypadku gdy najem jest zawarty na czas nieoznaczony wtedy każda ze stron może go wypowiedzieć.
Umowę najmu zawartą na czas dłuższy niż 10 lat uważa się po upływie tego terminu z zawarty na czas nie oznaczony.

KROK 6: Czynsz czyli wynagrodzenie
Umowa najmu jest zawsze umową odpłatną.
Znaczy to tyle, że najemca obowiązany jest do zapłaty czynszu, przewidzianego w umowie.
Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju (świadczenie dóbr lub usług).
Czynsz musi być płatny zgodnie z postanowieniami umowy.
Jeżeli jednak strony nie zapisały w umowie jak będzie płacone wynagrodzenie wtedy czynsz powinien być płacony z góry. Czas płacenia czynszu zależy wtedy od okresu na jaki została zawarta umowa. Gdy najem ma trwać nie dłużej niż miesiąc wtedy trzeba zapłacić czynsz za cały czas najmu z góry. Gdy najem ma trwać dłużej niż miesiąc wtedy czynsz trzeba płacić miesięcznie (do dziesiątego każdego miesiąca) też z góry.

Pamiętaj!!! Jeżeli najemca nie płaci czynszu za co najmniej dwa okresy płatności, wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

KROK 7: Obowiązki wynajmującego
Podstawowym obowiązkiem wynajmującego jest wydanie rzeczy najemcy. Rzecz musi być wydana w stanie przydatnym do umówionego użytku.
Termin wydania rzeczy na ogół wynika z postanowień umowy.
Ważne!!! Jeżeli brak jest w umowie postanowień odnoszących się do terminu wydania rzeczy wynajmujący powinien wydać ją niezwłocznie po wezwaniu przez najemcę.
Wynajmujący nie może również przeszkadzać najemcy w korzystaniu z rzeczy. Wynajmujący nie może np. wymieniać zamków w drzwiach wejściowych.

Wynajmujący musi również dokonywać napraw wynajmowanej rzeczy.
Do napraw takich w wypadku najmu lokalu można zaliczyć- naprawę instalacji elektrycznej, gazowej, wodno- kanalizacyjnej, wstawienie szyby, pomalowanie ścian. W wypadku najmu maszyn dokonywanie napraw i okresowych przeglądów.

KROK 8: Obowiązki najemcy
Podstawowym obowiązkiem najemcy jest płacenie czynszu.
Innym obowiązkiem najemcy jest obowiązek troszczenia się o rzecz najmu i używanie jej zgodnie z umową. Najemca musi zachować rzecz w stanie nie pogorszonym. Bez zgody wynajmującego nie wolno mu czynić w rzeczy najętej zmian sprzecznych z umową.
Pamiętaj!!! Jeżeli najemca dokonuje niezgodnych z umową zmian w rzeczy wtedy wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

KROK 9: Wady rzeczy najętej
Rzecz oddana w najem powinna być zdatna do używania.
Co jest jeżeli tak nie jest? Wtedy najemca może albo rozwiązać umowę albo żądać obniżenia czynszu. Uprawnienie najemcy zależy od wad rzeczy. Jeżeli rzecz najęta posiada wady, które ograniczają jej przydatność do używania wtedy najemca może żądać obniżenia czynszu. Jeżeli natomiast w chwili wydania rzecz miała wady uniemożliwiające korzystanie z rzeczy wtedy najemca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Pamiętaj!!! Roszczenie o obniżenie czynszu i uprawnienie do wypowiedzenia umowy nie przysługują najemcy jeżeli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach rzeczy.

Źródło: http://umowy.wieszjak.pl/

 

Ogłoszenia wynajmu nieruchomości - kategoria: NIERUCHOMOŚCI

 

dodane: 2011-02-20 13:56
 
 
 
 
 
 
 
 
+/- Zwiń/Rozwiń wszystkie
20990eb5f42233db04a6d1a50cd3230e
ID 55990
adres
Porzeczkowa, 19/91
15-815 Białystok
telefon
856620513
 
Białystok, podlaskie
cena
1100.00 zł
92009da24a01c9c16ca2ad943bb6dfb5
ID 55988
adres
Rogozińskiego 6
31-559 Kraków
telefon
0800800890
 
Kraków, małopolskie
cena
399.00 zł
1a541be0742141178b076026aaeb683f
ID 55693
adres
Plac Solny 15
50-062 Wrocław
telefon
713409200
 
Wrocław, dolnoląśkie
cena
50.00 zł
66cf01f3080731d66a4d0da37f2be16f
ID 55752
adres
Plac Solny 15
50-062 Wrocław
telefon
713409200
 
Wrocław, dolnoląśkie
cena
6780.00 zł
B17bffd8077c039b915af2a831fc2440
ID 55831
adres
Plac Solny 15
50-062 Wrocław
telefon
713409200
 
Wrocław, dolnoląśkie
cena
0.00 zł
180957bbc85231cc783df2ade4e45eca
ID 55987
adres
Wyszyńskiego 94
94-050 Łódź
telefon
506102175
 
Łódź, łódzkie
cena
850.00 zł
0ee2406cf364d866778ec0c06c8df97a
ID 55986
adres
Nowa 38
41-215 Sosnowiec
telefon
534770211
 
Sosnowiec, śląskie
cena
1000.00 zł
F792fb4e0e32a5c72c0070b42b09c3bc
ID 55985
adres
Nowa 38
41-215 Sosnowiec
telefon
534770211
 
Sosnowiec, śląskie
cena
1280.00 zł
69bf7e32624e26ac92e7483b0e75170d
ID 55984
adres
Kochanowskiego 196
05-152 ŁOMNA
telefon
227851028
 
ŁOMNA, mazowieckie
cena
1300.00 zł
17468bf8a19d78122663405ceb7efd69
ID 55983
adres
ul. Słoneczna
33-100 Tarnów
telefon
663232888
 
Tarnów, małopolskie
cena
15120.00 zł
Strona 1 z 61
1 2 3 4 5
...
61 Następna
Efd3dc55584ad86c7f489fad867f2d16
Co warto wiedzieć o umowie najmu
Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
A46e52611952365a1f9f1e86fb0019fc
Nowość ! Twoje ogłoszenie może być bardziej widoczne !
Nowa funkcjonalność w serwisie - podświetlenie ogłoszenia, ogłoszenie specjalne.
B40ab7d79aa15c7684ce7554351d2efa
Biura nieruchomości - bezpłatny eksport ogłoszeń.
Pragniemy zaprosić do współpracy biura nieruchomości w zakresie prezentacji ogłoszeń wynajmu na stronach serwisu e-Wynajem.com. Zarówno eksport ogłoszeń jak i ich publikacja w serwisie jest bezpłatna.
109f0c40a13b94e4bfabccc99eb3a1ef
Umowa wynajmu garażu
Szablon umowy wynajmu garażu


 e-Wynajem.com - stosowanie plików cookies
Ff1ca8111c1cbcf1cb0f18a6fef56573
ID 47345
adres
ul. Nowaka Jeziorańskiego 7, 03-984 Warszawa
telefon
603222579
 
Warszawa, mazowieckie
cena
4900.00 zł
D934aa99c6515cebe826670297635693
ID 23150
adres
Kotlarska, 50-150 Wrocław
telefon
608026809
 
Wrocław, dolnoląśkie
cena
2200.00 zł
75cb153d38be890a0e8d87ccb3a7485e
ID 14319
adres
ul. SCHUMANNA, 80-170 Gdańsk
telefon
0609391139
 
Gdańsk, pomorskie
cena
700.00 zł
774b31b9a888f18363ee05462b697de9
ID 8510
adres
GDANSK, 80-769 Gdańsk
telefon
503074114
 
Gdańsk, pomorskie
cena
1000.00 zł
321510257926d9702a7fb6742928a98f
ID 16
adres
Kowalska 1, 00-000 Warszawa
telefon
00000
 
Warszawa, mazowieckie
cena
0.00 zł
Strona 1 z 1
Biala_kropka

Polityka prywatności    Dodaj do ulubionych   Solo Italia     Oprogramowanie dla biur

 

©2008-2015 e-Wynajem.com
Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.